středa 6. dubna 2016

žebrota

Všechen její lid sténá a žebrá o chleba. Své drahé dali za něco k jídlu, aby se udrželi naživu. Pohleď, Hospodine, jen se podívej, v jaké jsem hrozné potupě! Pláč 1,11
Bible po kapkách