pátek 29. dubna 2016

slova

Ovocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních rtů se každý nasytí. Přísloví 18,20
Bible po kapkách