úterý 12. dubna 2016

obutí

Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Efezským 6,14-15
Bible po kapkách