úterý 19. dubna 2016

na cestě

Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí na člověku ani jistota kroku na tom, kdo jde. Jeremjáš 10,23
Bible po kapkách