neděle 17. dubna 2016

holubice

Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Galatským 5,17
Bible po kapkách