neděle 27. března 2016

vzkříšení


Byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem. 1 Korintským 15,4
Bible po kapkách