úterý 8. března 2016

volání

Pohleď, Hospodine, popatř, jak jsem zbavena cti. Pláč 1,11
Bible po kapkách