úterý 22. března 2016

ukřižování

Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. Ga 6,14
Bible po kapkách