čtvrtek 24. března 2016

ukřižování

...ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. 1 Korintským 1,23
Bible po kapkách