pondělí 7. března 2016

čistota

...abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. Filipským 2,15
Bible po kapkách