úterý 9. února 2016

vytrvalost

Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. Filipským 3,14
Bible po kapkách