neděle 14. února 2016

starosti

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Žalm 42,12
Bible po kapkách