čtvrtek 4. února 2016

stáří

Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení". Kazatel 12,1
Bible po kapkách