sobota 13. února 2016

pomíjivost

Ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc přečkat; podobá se zvířatům, jež hynou. Žalmy 49,13
Bible po kapkách