pátek 1. ledna 2016

metronom

A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Galatským 6,10
Bible po kapkách