čtvrtek 14. ledna 2016

město

Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče. Lukáš 19,41
Bible po kapkách