úterý 5. ledna 2016

budoucnost

Moje budoucnost je ve tvých rukou. Žalm 31,16
Bible po kapkách