čtvrtek 28. ledna 2016

rozsévač

Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Lukáš 8,5

čtvrtek 21. ledna 2016

dary

Své dary si ponech a své odměny dej jinému. Daniel 5,17

středa 20. ledna 2016

bezpečí

Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého. Přísloví 1,33

úterý 19. ledna 2016

tělo

Člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném. 1 Korintským 15,50

čtvrtek 14. ledna 2016

město

Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče. Lukáš 19,41

úterý 5. ledna 2016

budoucnost

Moje budoucnost je ve tvých rukou. Žalm 31,16

pondělí 4. ledna 2016

trénink

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Galatským 6,2

pátek 1. ledna 2016

metronom

A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Galatským 6,10
Bible po kapkách