úterý 15. prosince 2015

soumrak

Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izajáš 60,2
Bible po kapkách