neděle 6. prosince 2015

současnost

Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?" Kazatel 7,10
Bible po kapkách