čtvrtek 31. prosince 2015

Bible po kapkách

Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zda je to všechno opravdu tak. Skutky 17,11

pondělí 28. prosince 2015

vlajka

Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ? Jan 11,50

úterý 22. prosince 2015

vánoční přání

Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad... Jakub 2,16

úterý 15. prosince 2015

soumrak

Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izajáš 60,2

pondělí 14. prosince 2015

oběd

Kdo nám dá najíst masa? Numeri 11,4

úterý 8. prosince 2015

těsto

Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. 1 Korintským 5,7

neděle 6. prosince 2015

současnost

Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?" Kazatel 7,10

pátek 4. prosince 2015

večer

Běda nám, neboť den se nachýlil a dlouží se večerní stíny. Jeremjáš 6,4

středa 2. prosince 2015

hlava

Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval. Deuteronomium 28,13
Bible po kapkách