čtvrtek 5. listopadu 2015

vztah

Lépe je dvěma než jednomu... Kazatel 4,9
Bible po kapkách