úterý 24. listopadu 2015

vzdor

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru... Efezským 6,4
Bible po kapkách