čtvrtek 12. listopadu 2015

tělo

Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub 2,26
Bible po kapkách