čtvrtek 26. listopadu 2015

přeludy

Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových. Jeremjáš 23,16
Bible po kapkách