neděle 22. listopadu 2015

oči

Kdo dává chudému, nebude mít nedostatek, ale kdo dělá, že nevidí, sklidí hojnost kleteb. Přísloví 28,27
Bible po kapkách