čtvrtek 26. listopadu 2015

přeludy

Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových. Jeremjáš 23,16

středa 25. listopadu 2015

služba

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1 Petrova 4,10

úterý 24. listopadu 2015

vzdor

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru... Efezským 6,4

neděle 22. listopadu 2015

oči

Kdo dává chudému, nebude mít nedostatek, ale kdo dělá, že nevidí, sklidí hojnost kleteb. Přísloví 28,27

pátek 20. listopadu 2015

vítr

Každý odejde, jak přišel. Jaký užitek má z toho, že se pachtil a honil vítr? Kazatel 5,15

středa 18. listopadu 2015

jídlo

Ani maso, které přišlo do styku s něčím nečistým, nesmí se jíst; bude spáleno ohněm. Jiné maso může jíst každý, kdo je čistý. Leviticus 7,19

sobota 14. listopadu 2015

pláč

Budou nad tebou plakat v hořkosti duše. Ezechiel 27,31

čtvrtek 12. listopadu 2015

tělo

Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub 2,26

úterý 10. listopadu 2015

vyznání

Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice. Píseň 1,15

pátek 6. listopadu 2015

láska

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 1 Janova 4,8

čtvrtek 5. listopadu 2015

vztah

Lépe je dvěma než jednomu... Kazatel 4,9

pondělí 2. listopadu 2015

modlitba

Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Lukáš 22,40

neděle 1. listopadu 2015

hřbit-off

My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. 1 Tesalonickým 4,15
Bible po kapkách