středa 28. října 2015

státní svátek

Naši králové, předáci, kněží a otcové se neřídili tvým zákonem, nedbali na tvá přikázání a na tvá svědectví. Nehemjáš 9,34
Bible po kapkách