pátek 23. října 2015

srdce

Když nadešel Šalomounovi čas stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce nebylo cele při Hospodinu, jeho Bohu. 1 Královská 11,4
Bible po kapkách