čtvrtek 8. října 2015

déšť

Obdařím je i okolí svého pahorku požehnáním a v pravý čas sešlu vydatný déšť; budou to deště požehnání. Ezechiel 24,36
Bible po kapkách