čtvrtek 1. října 2015

???

Zpustošená je celá země a není nikdo, kdo by si to bral k srdci. Jeremjáš 12,11
Bible po kapkách