čtvrtek 29. října 2015

rty

Srdce moudrého dává jeho ústům prozíravost a na jeho rty přidává znalosti. Přísloví 16,23

středa 28. října 2015

státní svátek

Naši králové, předáci, kněží a otcové se neřídili tvým zákonem, nedbali na tvá přikázání a na tvá svědectví. Nehemjáš 9,34

úterý 27. října 2015

obchody

... nedejte se opanovat žádostmi. 1 Petrova 1,14

pátek 23. října 2015

srdce

Když nadešel Šalomounovi čas stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce nebylo cele při Hospodinu, jeho Bohu. 1 Královská 11,4

středa 21. října 2015

lenoch


Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Přísloví 6,10-11

pondělí 19. října 2015

budoucnost

Nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Píseň 8,4

čtvrtek 8. října 2015

déšť

Obdařím je i okolí svého pahorku požehnáním a v pravý čas sešlu vydatný déšť; budou to deště požehnání. Ezechiel 24,36

středa 7. října 2015

šok

Můj duch ve mně umdlévá, a mé srdce je v mém nitru zmateno. Žalm 143,4

úterý 6. října 2015

věž

Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení? Lukáš 14,28

pátek 2. října 2015

podvůdek

Falešné váhy jsou Hospodinu ohavností, kdežto v přesném závaží má zalíbení. Přísloví 11,1

čtvrtek 1. října 2015

???

Zpustošená je celá země a není nikdo, kdo by si to bral k srdci. Jeremjáš 12,11
Bible po kapkách