neděle 20. září 2015

noc


Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Ž 91,1
Bible po kapkách