neděle 13. září 2015

manželství

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Židům 13,4
Bible po kapkách