úterý 22. září 2015

dveře

Dvoje dveře vedly do chrámu i do svatyně. Ez 41,23
Bible po kapkách