pondělí 28. září 2015

cizinci

Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova. Ž 146,9
Bible po kapkách