pátek 18. září 2015

chuďas

Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Jakub 2,5
Bible po kapkách