středa 16. září 2015

cesta

Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně. Židům 9,8
Bible po kapkách