středa 12. srpna 2015

vláha

Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Izajáš 45,8
Bible po kapkách