pondělí 10. srpna 2015

sucho

Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo... Izajáš 44,3
Bible po kapkách