pondělí 17. srpna 2015

spánek

Nikdo nic neviděl, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil, všichni spali; padla na ně mrákota od Hospodina. 1 Samuelova 26,12
Bible po kapkách