čtvrtek 20. srpna 2015

pomíjivost

Kdo může vědět, co je člověku v životě k dobru, v časných dnech jeho pomíjivého žití, jež jako stín mu plynou? Kazatel 6,12
Bible po kapkách