úterý 11. srpna 2015

déšť

Má řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali na mě jak na déšť. Jób 29,22
Bible po kapkách