pondělí 13. července 2015

ukřižování

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Matouš 27,46
Bible po kapkách