úterý 28. července 2015

oči

Hospodine, otevři jim oči, ať vidí. 2 Královská 6,20
Bible po kapkách