neděle 5. července 2015

koleje

Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Gn 28,12
Bible po kapkách