čtvrtek 30. července 2015

oko

Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. 1 Korintským 2,9

středa 29. července 2015

oči

Všichni si hledí jen svého... Filipským 2,21

úterý 28. července 2015

oči

Hospodine, otevři jim oči, ať vidí. 2 Královská 6,20

neděle 26. července 2015

oči

Lepší je, co vidí oči, než za čím se žene duše. Kazatel 6,9

úterý 21. července 2015

červená

Tvé oděvy byly z jemného plátna, hedvábí a pestrých látek, jedla jsi pokrmy z bílé mouky, medu a oleje. Ezechiel 16,13

pondělí 20. července 2015

modrá

Na tvých tržištích byla skvostná roucha, pláště fialově purpurové i pestré, barevné tkaniny. Ezechiel 27,24

úterý 14. července 2015

království

Kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde. Lukáš 18,17

pondělí 13. července 2015

ukřižování

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Matouš 27,46

čtvrtek 9. července 2015

modlitba

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16

středa 8. července 2015

čekání

Posilněte své zemdlené ruce i klesající kolena. Židům 12,12

neděle 5. července 2015

koleje

Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Gn 28,12
Bible po kapkách