pátek 5. června 2015

pokoj

Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné. Žalm 85,9
Bible po kapkách