úterý 2. června 2015

pohled

Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Přísloví 4,23
Bible po kapkách