úterý 16. června 2015

minulost

Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Izajáš 43,18
Bible po kapkách